Berlinerwanden zoals het hoort

Wanneer de bouwput voor uw kelder of ondergrondse garage door een beperking van de beschikbare ruimte niet in talud kan uitgegraven worden, bieden berlinerwanden een perfect en flexibel alternatief. Wij plaatsen berlinerwanden op werven kortbij trottoirs, stoepen, wegen of andere plaatsbeperkende constructies.

Hoe worden berlinerwanden opgebouwd?

Het plaatsen van berlinerwanden vraagt de nodige expertise en gespecialiseerde machines. Voor de realisatie van berlinerwanden brengen we stalen profielen op regelmatige afstand van elkaar in de grond. De gleuven van deze H-vormige profielen laten toe om horizontale schotten te plaatsen, bestaande uit hout-, ijzer- of prefab betonplaten. Deze schotten – de beschoeiing – vervult de functie van keringswand bij het uitgraven van de bouwput.

Wij beschikken over alle nodige machines om deze berlinerwanden te plaatsen via hoogfrequente trilling, zodat dit geen schade berokkent aan aanpalende gebouwen of constructies. Als de omstandigheden dit vereisen, kunnen we de berlinerwanden op uitdrukkelijke verzoek ook volledig trillingsvrij plaatsen. In dit geval wordt de berlinerwand niet hoogfrequent in de ondergrond getrild, maar geplaatst in een door middel van een grondboor diam. 40cm grote opening, dewelke met vers beton wordt gevuld tot onderzijde uitgraving. In dit verse beton wordt het staalprofiel van de berlinerwand geplaatst.

Antwerpen Berlinerwanden

Berlinerwanden voor elk bouwput

Dankzij onze jarenlange ervaring passen wij de constructie van de berlinerwanden aan volgens de omstandigheden en de situatie van de bouwput. Wij realiseerden over heel Vlaanderen al talrijke berlinerwanden.

Wanneer nodig, verstevigen we de berlinerwanden met grondankers.

Kessel Lo Berlinerwanden
Berlinerwanden Vorselaar

Meer informatie over onze aanpak voor de realisatie van berlinerwanden op uw werf?

Fst Grondankers

Scherpe prijzen, heldere facturatie

Ontdek alles over onze prijzenpolitiek en de garanties voor een heldere facturatie.