Micropalen als fundering

Om een toereikende fundering aan te brengen op werfzones die voor grotere machines moeilijk bereikbaar zijn, bieden micropalen mogelijk een uitkomst. Deze micropalen hebben een beperkte diameter en kunnen ook dienen als economisch alternatief wanneer zwaardere funderingspalen niet noodzakelijk blijken. De diameter van de micropalen varieert afhankelijk van de toepassing en de te verwachten lasten.

Versteviging bestaande fundamenten

We kunnen de micropalen ook door bestaande funderingen doorboren, waardoor ze een extra versteviging vormen. De micropalen brengen dan een deel van de last van het gebouw op dieper gelegen grondlagen.

Andere toepassingen

Micropalen kunnen ook dienen voor het opvangen van bijvoorbeeld zware machines in bestaande of nieuwe bedrijfsgebouwen. Ook voor het verwerken van variabele lasten – bijvoorbeeld wind of verkeer op een brug – bieden micropalen heel wat mogelijkheden.

Ook bij grote opwaartse grondwaterdruk kunnen micropalen via trekkracht een kelderverdieping verankeren zodat deze niet naar boven wordt gedrukt.

Foto 4 Micropalen

Hoe worden micropalen geplaatst?

Allereerst worden onder druk gaten geboord die we opvullen met een mengsel van cement en water (grout). Voor de wapening van de palen gebruiken we stalen staven. Naast verticale micropalen kunnen we deze ook onder een bepaalde hoek aanbrengen.

Wij plaatsen micropalen trillingsvrij, zonder geluidsbelasting voor de omgeving.

Foto 1 Micropalen
Foto 6 Micropalen

Meer informatie over onze aanpak voor het plaatsen van micropalen op uw werf?

Fst Grondankers

Scherpe prijzen, heldere facturatie

Ontdek alles over onze prijzenpolitiek en de garanties voor een heldere facturatie.