1

Goede afspraken maken goede vrienden

Onze volledige aanpak is gericht op een nauwe samenwerking waarbij wij onze opdracht technisch kwaliteitsvol uitvoeren volgens de afgesproken start- en opleverdata. We zetten onze werkwijze voor alle funderingstechnieken en beschoeiingen kort op een rijtje:

2

U stuurt ons de nodige informatie over uw project

Volledig vrijblijvend werken wij op basis van uw bouw- en funderingsplannen een vrijblijvende offerte uit. U ontvangt binnen de zeven dagen een heldere offerte met naast de opstelprijs vaste tarieven per kubieke of lopende meter voor de (vermoedelijke) hoeveelheden.

Wilt u als nieuwe klant eerst persoonlijk met ons kennismaken? We nodigen u graag uit in onze nieuwe bedrijfsgebouwen in Oud-Turnhout. Contacteer ons vandaag nog.

3

U kiest voor FST Funderingstechniek

Vervolgens gaat onze externe ingenieur grondmechanica op basis van uw sonderingen aan de slag voor een volledige studie van de funderingstechnieken en beschoeiingen. Alle parameters waaronder de grondwaterstand en de bodemsamenstelling brengen we hierbij in rekening. Dit leidt tot een heldere rekennota met een nauwkeurige beschrijving van de gepaste technieken, de afmetingen, de hoeveelheden beton, ...

Deze nota leggen we voor aan uw stabiliteitsingenieur. Wanneer gewenst staan we ter beschikking voor verdere technische besprekingen.

4

Uw stabiliteitsingenieur keurt onze rekennota goed

Alle nodige technische afspraken zijn nu gemaakt voor een perfecte uitvoering van de opdracht. We leggen in onderling overleg de start- en opleverdata vast, waarna u mag rekenen op een tijdige uitvoering. Dankzij onze ervaren werfteams beschikken wij over alle nodige flexibiliteit om snel te starten en de opdracht te klaren binnen de afgesproken termijn.

5

Correcte en veilige uitvoering

Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen voor een correcte en veilige uitvoering van de afgesproken funderingstechnieken of beschoeiingen. Tijdens de uitvoering van de werken staan onze projectleider en ingenieur steeds ter beschikking voor vragen of technisch overleg.

6

Geen onaangename verrassingen

Dankzij onze heldere prijzenpolitiek met vaste tarieven per kubieke of lopende meter, staat u bij de eindafrekening nooit voor onaangename verrassingen. Wij factureren uitsluitend het gerealiseerde werk.

Interesse in onze diensten voor funderingstechnieken en beschoeiingen?

Stuur ons de gegevens door van uw project en u ontvangt een offerte.