Een grondkerende ondergrondse wand met secanspalen

Met secanspalen creëren we een grondkering met primaire en secundaire betonpalen die in elkaar oversnijden. Hierdoor ontstaat een stevige en, indien nodig, waterremmende bouwputbeschoeiing. Een wand met secanspalen kan vlakbij bestaande funderingen geboord worden, zonder risico op verzakkingen van de aanpalende constructies.

Hoe verloopt het plaatsen van secanspalen?

1

Het plaatsen van een betonnen geleidingsbalk

Vooraleer we starten met het boren van de betonnen secanspalen voorzien we een betonnen geleidingbalk. Deze balk gieten we op de gewenste hoogte van het maaiveld. In de balk plaatsen we mallen in de vorm van de secanspalenwand. Zo garanderen we een regelmatige insnijding.

2

Het boren van de verschillende secanspalen

In de volgende stap starten de boorwerken. Een wand van secanspalen bestaat uit in elkaar snijdende betonnen boorpalen die al tijdens het boren gevormd worden. Het boren van de verschillende secanspalen gebeurt in meerdere fasen volgens een vast patroon.

  • Fase 1: Het boren van de eerste primaire palen over de ganse lengte, waarbij er telkens 3 palen tussen worden gelaten.

  • Fase 2: Het boren van de tussenliggende primaire palen over de ganse lengte

  • Fase 3: Het boren van de eerste secundaire palen, telkens deze rechts naast de in fase 1 geboorde primaire palen

  • Fase 4: Het boren van de tweede secundaire palen, telkens deze rechts naast de in fase 2 geboorde primaire palen. Per project moeten de mogelijkheden bekeken: ofwel fase 3 en 4 samen uitvoeren, ofwel achtereen volgens uitgevoerd op 1 dag.

We boren de palenwanden met grote boorinstallaties die beschikken over een dubbele boormotor, waaraan gekoppeld een buitenste boor (boormantel), met binnenin een holle binnenboor, die de grond uitboort en bovenaan uitwerpt..

Wanneer het gewenste boorpeil is bereikt, start het betonneren van de paal. De beton wordt in het boorgat gepompt door een kernbuis in de binnenboor.

Het omhoogtrekken van de boor – en dus ook het pompen van de beton - gebeurt aan een gecontroleerde snelheid met een continue drukmeting. Zo vermijden we holle ruimtes in de secanspalen en vermijden we grondontspanning.

Na het betonneren brengen we in elke secanspaal de vereiste wapening aan.

3

Verankering van de secanspalenwand

Wanneer de secanspalen zijn gevormd, volgt de verankering met zelfborende grondankers. We berekenen vooraf de vereiste lengte en diepte van deze ankers, alsook de tussenstanden en de positiehoogte.

Elke verankering wordt geboord in de vorm van een holle ankerstang. Deze vullen we onder druk met een cement-groutmengsel voor een sterke ankerwortel. Nadien respecteren we een uithardingstermijn van zeven dagen.

4

Op spanning brengen van de verankering

Na het uitharden van de grondankers brengen we deze machinaal op spanning. We plaatsen tegen de secanspalenwand een ankerstoel of ankerplaat die de ankerkrachten over de palenwand verdelen.

Waarom kiezen voor secanspalen?

  • Dankzij de dubbele boorbuis (buitenste mantelbuis en binnenste holle boor) waarbij er geen grondontspanning plaatsvindt, kan je een secanspalenwand meteen naast een aanpalende constructie plaatsen.
  • Een secanspalenwand is dankzij de insnijdende betonpalen bijzonder sterk, waardoor deze kan dienen als dragende en definitieve grondkering.
  • De grondankers verzaken de secanspalenwand van extra stabiliteit.
  • Dankzij de grondgeleidende betonbalk kunnen we bijna elke vorm van secanspalenwand creëren.
  • Voor het boren van secanspalen is er geen grondwaterverlaging nodig. De wand kan mits supplement gecreëerd worden in vrijwel elke soort ondergrond. Ook in harde ondergronden of doorheen oud metselwerk vormt geen probleem.
Secanspalen
Secanspalen Kelderwanden

Meer informatie over onze aanpak voor het plaatsen van secanspalen op uw werf?

Foto 7 Micropalen

Interesse in onze prijzen voor het plaatsen van micropalen?

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan. Binnen de 7 dagen ontvangt u ons prijsvoorstel.