Onderschoeiingen veilig en correct uitgevoerd

Wanneer bij het bouwen van kelders of ondergrondse parkeergarages de fundamenten van aanpalende bestaande gebouwen ontoereikend zijn, dan zorgen onderschoeiingen voor de nodige stabiliteit van de scheidingsmuren.

Hoe onderschoeiingen veilig realiseren?

In feite zijn onderschoeiingen verlengingen met stortklaar beton van een bestaande fundering zodat deze diep genoeg reiken om het aanpalende bouwproject met voldoende stabiliteit te kunnen realiseren.

Voor een maximale veiligheid voeren wij onderschoeiingswerken steeds uit in een volledig beschoeide sleuf. Het plaatsen van onderschoeiingen is een delicate operatie waarbij naast machinaal ook manueel graafwerk aan te pas komt. Om grondontspanning – en dus verzakkingen – te voorkomen, wordt het uitgegraven gedeelte per laag meteen beschoeid.

Onderschoeiing Duffel

Eén doorlopende betonnen wand

Bij de start van de onderschoeiingen verdelen we de te onderschoeien wand in verschillende genummerde delen van 1,2 meter. Elk deel vormt een aparte sleuf die we in een bepaalde frequentie achtereenvolgens telkens volledig uitvoeren. De verschillende delen verbinden we met wapeningsstaven zodat de uiteindelijke onderschoeiingen één doorlopende betonnen wand vormen.

Stabilisatie op funderingszool

Wanneer we het berekende uitgravingspeil van de onderschoeiing bereiken, dan stabiliseren we de onderschoeiingen op een betonnen, gewapende funderingszool. De afmetingen hiervoor staan vermeld in onze gedetailleerde rekennota, gebaseerd op de vereiste sonderingsverslagen.

Onderschoeiing
Geel 2 Os

Meer informatie over onze aanpak voor het plaatsen van onderschoeiingen op uw werf?

Fst Grondankers

Scherpe prijzen, heldere facturatie

Ontdek alles over onze prijzenpolitiek en de garanties voor een heldere facturatie.