Veiligheid altijd op de eerste plaats

Het realiseren van funderingstechnieken en beschoeiingen is een delicate opdracht die niet vrij is van risico’s. Daarom komt veiligheid voor ons altijd op de eerste plaats. Dit geldt in de eerste plaats voor onze eigen medewerkers en andere aanwezigen op de werf, maar ook voor de onmiddellijke omgeving. Bij onderschoeiingen van aanpalende gebouwen, werken onze mensen altijd in een permanent beschoeide sleuf. Bij de minste twijfel nemen we bijkomende maatregelen.

Uitstekende veiligheidsreputatie

Verder treffen we alle vereiste voorzorgsmaatregelen om de buurt, waaronder de aanpalende gebouwen, te beveiligen. Onze uitstekende veiligheidsreputatie bewijst onze inspanningen op dit vlak.

Opleidingen

Met het oog op een maximale veiligheid hechten we veel belang aan de opleiding van onze medewerkers. Daarnaast werken onze mensen met modern, goed onderhouden materieel.