Transparant werken voor een relatie op lange termijn

Met al onze klanten streven wij naar een relatie op lange termijn. Hiervoor werken we aan uiterst aantrekkelijke voorwaarden met een heldere prijzenpolitiek. Zo maken we onze offertes op aan de hand van duidelijke opstelkosten en vaste prijzen per kubieke of lopende meter, afhankelijk van de vereiste funderingstechniek of bouwputbeschoeiing.

Correcte inschattingen

Onze eerste offerte is altijd gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden, gesteund op de informatie die ons op dat moment gekend is. Door een grondige voorstudie na de goedkeuring van ons prijsvoorstel beperken we de onvoorziene meerkosten tot een strikt minimum. Deze rekennota leggen we ter goedkeuring voor aan uw stabiliteitsingenieur. Lees hier meer over onze aanpak.

Heldere factuur

U ontvangt na de realisatie in elk geval een heldere factuur met duidelijke informatie over de gerealiseerde kubieke of lopende meters.